PARAMOS FONDAS RIGRA

Partizanų g. 5, Kaunas, tel.: 86 871 7462

Dalyvavome 2021-ųjų rudens Maisto Banko akcijoje!

Spalio 8-9 d. vyko 31-oji Maisto Banko akcijoje, kurioje dalyvavome ir mes, Paramos fondas “RIGRA”. Šį kartą mums priskirta parduotuvė buvo IKI-Pasimatymas V. Krėvės pr. Kaune. Akcijos metu maisto ir kitų produktų paaukojo 196 asmenys ir šeimos. Labai ačiū šiems geros širdies žmonėms! Skurdžiausiai gyvenantiems asmenims paaukojote 582 produktus. Iš visos širdies dėkojame savanoriams, kurie skaityti toliau…

Padėka akcijos “Palaikyti. Bausti negalima” dalyviams

Dėkojame visiems, prisijungusiems prie Paramos fondo “RIGRA” inicijuotų renginių “Palaikyti. Bausti negalima” (angl. Support. Don’t Punish)! Jūsų palaikymo dėka esame pasaulinės iniciatyvos dalis. Visi kartu mes galime daugiau! Birželio 25 d. akcija vyko prie Respublikinio Priklausomybės Ligų centro Kauno filialo. Birželio 27 d. diskusijai apie nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimą Paramos fondo “RIGRA” žemo slenksčio skaityti toliau…

PALAIKYTI. BAUSTI NEGALIMA

PALAIKYTI. BAUSTI NEGALIMA –  baudos, persekiojimai, įkalinimai – tokios priemonės dažniausiai taikomos sergantiems nuo narkotinių medžiagų priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Bet ar tikrai šios priemonės veiksmingos? “PALAIKYTI. BAUSTI NEGALIMA” (angl. Support. Don’t Punish) –  tokiu šūkiu nevyriausybinė organizacija Paramos fondas „RIGRA“ kartu su Lietuvos psichoaktyvių medžiagų vartotojų iniciatyvine grupe prisijungia prie pasaulinės iniciatyvos, atkreipdami dėmesį NE skaityti toliau…

1. Švirkštų ir adatų keitimas: 5 švirkštai ir 5 adatos

2. Priemonių dalijimas: 4 prezervatyvai, 5 spiritinės servetėlės, 1 injekcinio vandens ampulė.

3. Tvarsliavos dalijimas (2 bintai arba 2 pleistrai), informavimas apie žaizdų priežiūrą.

4. Informavimas

5. Motyvavimas

6. Sveikatos mokymas

7. Konsultavimas

8. Tarpininkavimas

9. Paramos maistu į namus teikimas ir tarpininkavimo paslaugų teikimas sunkiai judantiems ir sunkiai apsitarnaujantiems ŽIV infekuotiems asmenims, negalią turintiems senyvo amžiaus asmenims, kurie anksčiau vartojo psichoaktyviąsias medžiagas.

10. Parama maistu ir drabužiais narkotines medžiagas vartojantiems asmenims, siekiantiems keistis teigiama linkme ir/ar ŽIV infekuotiems asmenims.

11. Opioidų antagonisto naloksono rinkinio dalijimas kartu su Respublikiniu priklausomybių ligų centru (RPLC), apmokymas naudoti naloksoną.

12. Anoniminis atrankinių momentinių ŽIV testų atlikimas 

 rodyti daugiau

13. Konsultavimas dėl priklausomybės nuo alkoholio

rodyti daugiau

Paramos fondas „RIGRA“  – Nevyriausybinė organizacija (NVO), teikianti stacionarias žemo slenksčio paslaugas Kauno mieste. PF „RIGRA“ klientai – narkotines medžiagas švirkščiamuoju būdu vartojantys, priklausomybių ligomis sergantys, infekuoti ŽIV ir jų artimieji, iš įkalinimo įstaigų grįžę ir kiti socialinę atskirtį arba skurdą patiriantys asmenys.

Misijateikti žemo slenksčio paslaugas asmenims, vartojantiems narkotines medžiagas švirkščiamuoju būdu. Mažinti užkrečiamų ligų (ŽIV, Hepatitas B ir C, TBC) plitimą visuomenėje. Užmegzti ir palaikyti ryšius su klientais ir jų šeimos nariais, siekiant padėti jiems įsitraukti į sveikatos priežiūros sistemą, reabilitacijos ir pakaitinio gydymo programas, savipagalbos grupes ir t.t. Dirbti mažinant narkotines medžiagas vartojančių ir su ŽIV gyvenančių asmenų stigmą.  Teikti kryptingą ir konstruktyvią pagalbą ŽIV infekuotiems asmenims bei jų artimiesiems, priklausomybės ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems, prostitucijos aukoms, iš įkalinimo įstaigų paleistiems asmenims, benamiams ir kitiems asmenims, patiriantiems skurdo ir socialinės atskirties problemas.

Vizija – žemo slenksčio paslaugų tinklo plėtimas: svarbiausios paslaugos turi tapti labiau prieinamomis, jų teikimo tvarka turi būti supaprastinta. Didesnis galių suteikimas Nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), teikiančioms žemo slenksčio paslaugas. Narkotines medžiagas vartojančių ir su ŽIV gyvenančių asmenų stigmos mažėjimas. Žalos mažinimas narkotikus vartojančiam jaunimui (darbas naktiniuose klubuose, festivaliuose). Studentų ir kitų asmenų įtraukimas į savanorystę, švietimas žalos mažinimo klausimais.

Vertybės – empatija, tolerancija, anonimiškumas, konfidencialumas, asmens orumo išlaikymas ir stiprinimas, šūkis – „ne bausti, o padėti“. Klientai priimami tokie, kokie yra, teigiamas pokytis nėra reikalaujamas, tačiau – visada laukiamas ir klientui padedama jo siekti.

Paremkite mūsų veiklą

Rėmėjų pagalba – labai svarbi siekiant užtikrinti visavertį paslaugų teikimą, todėl kviečiame paremti Paramos fondą “RIGRA”.

Paremti galite šiais būdais:

1. Skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio užpildę prašymą FR0512 (PF “RIGRA” įmonės kodas – 302596947)

Prieš pildant prašymą, turite pateikti metinę pajamų deklaraciją.

Išsamesnė informacija: https://www.vmi.lt/evmi/kokiu-budu-galima-pateikti-prasyma-fr0512-

2. Atlikdami vienkartinį arba periodinį bankinį pervedimą į PF “RIGRA” sąskaitą:

Luminor bankas, LT834010042502546702, įmonės kodas 302596947

 

Ačiū, kad padedate mums augti!