ĮKALINIMAS IR BAUSMĖS NEGYDO

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad nedidelio narkotinių medžiagų kiekio turėjimas – be tikslo platinti – turi būti dekriminalizuotas – vietoje baudžiamosios atsakomybės ir įkalinimo – taikyti alternatyvias ir adekvačias bausmes, pagalbą ir gydymą.  Tai efektyvesnis būdas spręsti su narkotinių medžiagų vartojimu sukeltas problemas visuomenėje. „Ar baudimai, persekiojimai, įkalinimai tikrai padeda sumažinti su narkotikais susijusią žalą ir narkotinių medžiagų vartojimą visuomenėje?“ – retoriškai klausia Paramos fondo „RIGRA“ vadovė Gražina Aleksaitienė.

Remiantis statistika, Lietuvoje 2019 m. iš visų su narkotikais susijusių užregistruotų baudžiamųjų atvejų net 77 proc. sudarė disponavimas mažais kiekiais (t.y. be tikslo platinti), o 2014-2019 m. laikotarpiu, registruotų minėtų veikų padidėjo beveik 54 proc. Nors nusikaltimų ir bausmių ar įkalinamų asmenų skaičiai auga, tačiau nei vartojančių asmenų, nei su vartojimu susijusių problemų – nemažėja.

Nevyriausybinė organizacija „RIGRA“ nuo 2011 m. teikia pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims: priklausomybės ligomis sergantiems bei jų artimiesiems, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims ir benamiams, o taip pat teikia konsultacijas ŽIV ištyrimo, gydymo ir kitais sveikatos ir socialinės pagalbos klausimais. „Sergančiųjų priklausomybės ligomis ir vartojančių narkotines medžiagas kriminalizavimas (kriminalinės bylos, neadekvačios baudos, areštai ir įkalinimai) nepadeda mažinti priklausomomybės, kaip ligos, sukeliamų problemų, o vartojimą tik dar labiau gilina. Pagalbos teikimas psichoaktyvias medžiagas vartojantiems asmenis ir jų artimiesiems yra nuolatinis ir ilgalaikis procesas, motyvacija keistis sprendžiant psichosocialines problemas vyksta palaipsniui. Tačiau neadekvačios baudos, bausmės, tesiminiai procesai, skolos klampina priklausomus asmenis ir jų šeimas į dar didesnes problemas, į dar gilesnį vartojimo liūną, iš kurio išbristi jie neįstengia…“, – sako organizacijos vadovė G. Aleksaitienė. Taip pat ji pabrėžia, kad dažnai dėl nedidelio (be tikslo platinti) kiekio psichoakyvių medžiagų radimo, skiriamos bausmės laisvės atėmimo įstaigose, kuriose yra didelis narkotinių medžiagų vartojimas, todėl prieš įkalinimą pradėtas priklausomybės liga sergančio motyvacinis elgesio keitimas – kalėjimuose nutrūksta, o ne retai vartojimą tik dar labiau pagilina.

Nors 2020 m. mokesčių mokėtojai sumokėjo už laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu, net 10,5 mln. eurų, tačiau tai neišsprendė nei su priklausomybe susijusių asmenų problemų nei apskritai psichotropinių medžiagų vartojimo visuomenėje“, – pažymi G. Aleksaitienė. „Nors ir trumpas įkalinimo periodas užkerta kelią tolesniam sveikimui ir integracijai, nes darbdaviai nenori įdarbinti kalėjusių asmenų, todėl kenčia ne tik jie, bet ir jų šeimų nariai, o savistigma ir aplinkinių smerkimas žlugdo motyvaciją sveikti ir pasveikti“ – apibendrina kasdieniniame darbe sprendžiamų asmenų problemas nevyriausybinės organizacijos vadovė. „Kartais abejoju, ar visuomenė supranta, kas yra priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų, kad tai psichosocialinė liga ir kokios galimos priklausomybės pasekmės? Tartum norime nusisukti ir nematyti šių žmonių, šių žmonių problemų bei nepastebėti su narkotinėmis medžiagomis susijusių problemų visuomenėje, o vietoje nuoseklios ir veiksmingos pagalbos siūlome sprendimą –  įkalinimo įstaigas… Visų pirma reikia pripažinti, kad kai kurie žmonės vartoja narkotikus, nepriklausomai nuo to, kad daliai visuomenės tai nėra priimtina. Tiesiog būtina suprasti, kad psichosocialinė bei medicininė pagalba, adekvati ir ilgalaikė reabilitacija (ne įkalinimo įstaigose), gali sėkmingai grąžinti asmenį pilnaverčiam gyvenimui, tapti naudingu ir reikalingu visuomenės nariu. “ – apibendrina Gražina Aleksaitienė. Todėl:

Paramos fondas „RIGRA“ palaiko ir kviečia palaikyti LR Seimo pavasario sesijoje numatytus svarstyti dekriminalizacijos įstatymų projektus, kuriuose siūloma baudžiamąją atsakomybę pakeisti administracine – t.y. nebausti pagal Baudžiamąjį kodeksą už nedidelio narkotinių medžiagų kiekio tik savo reikmėms turėjimą, neturint tikslo parduoti. Šios tezės taip pat įrašytos LR Seimo patvirtintoje Valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 m. programoje. 

Gražina Aleksaitienė

Paramos fondo “RIGRA” direktorė

galeksaitiene@gmail.com , 8 675 93566