PARAMOS FONFAS RIGRA

Partizanų g. 5, Kaunas, tel.: 86 871 7462

Konsultavimas dėl priklausomybės nuo alkoholio

Priklausomybių konsultantai

Paramos fondo “RIGRA” priklausomybių konsultantai teikia konfidencialias paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims ir jų artimiesiems. Jeigu Jūs arba Jūsų artimieji patiria sunkumų dėl alkoholio vartojimo, kviečiame ateiti ir pasikonsultuoti.

Susitarkite dėl vizito: tel. +3708717462  arba el. p. fondas.rigra@gmail.com

Apie priklausomybių konsultavimą

Priklausomybių konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Priklausomybių konsultanto funkcijos:

-informuoti alkoholį vartojančius asmenis apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens ir visuomenės sveikatai ir gerovei;

-motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis sumažinti alkoholio vartojimą ir visai atsisakyti alkoholio, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;

-stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio vartojimo sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius ir juos informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros, socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius;

-skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;
-tarpininkauti alkoholį vartojantiems asmenims, siekiant įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti jiems spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas (pavyzdžiui, užregistruoti pas specialistus, į kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas ir įstaigas);

Priklausomybių konsultantų veikla reguliuojama 2018 m. rugsėjo 7 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nr. V-989.