Apie mus

Paramos fondas “RIGRA” – nevyriausybinė organizacija (NVO), nuo 2011-ų metų teikianti įvairiapusę pagalbą narkotines ir psichotropines medžiagas vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kauno mieste. 

Paramos fondo “RIGRA” direktorė
Gražina Aleksaitienė

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Konsultacinė pagalba priklausomybių ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems
Konsultacinė pagalba ŽIV užsikrėtusiems asmenims
Parama maistu ŽIV užsikrėtusiems asmenims, iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims ir buvusiems narkotikų vartotojams
Parama maistu į namus ŽIV užsikrėtusiems neįgaliems asmenims
Greitųjų ŽIV ir hepatito C testų atlikimas

ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGOS NARKOTINES MEDŽIAGAS VARTOJANTIEMS ASMENIMS

Švirkštų ir adatų keitimas
Dezinfekavimo priemonių ir tvarsliavos dalijimas
Sveikatos mokymas
Informavimas, konsultavimas, motyvavimas, tarpininkavimas

Mūsų misija 

 • Užkirsti kelią infekcinių ligų (ŽIV, hepatitas C) plitimui visuomenėje, švirkščiamųjų narkotikų vartotojams keičiant panaudotas švirkštimosi priemones į sterilias, šviečiant apie infekcines ligas ir jų plitimą bei padedant integruoti asmenis į gydymą.
 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su klientais ir jų šeimos nariais, siekiant padėti įsitraukti į sveikatos priežiūros sistemą, reabilitaciją, pakaitinio gydymo programas, savipagalbos grupes ir t.t.
 • Mažinti narkotines medžiagas ne gydymo tikslams vartojančių ir su ŽIV gyvenančių asmenų stigmą.

Mūsų vizija

 • Žemo slenksčio paslaugų tinklo plėtimas ir tobulinimas: svarbiausios paslaugos turi tapti labiau prieinamomis, jų teikimo tvarka turi būti supaprastinta.
 • Didesnis galių suteikimas Nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), teikiančioms žemo slenksčio paslaugas.
 • Narkotines medžiagas vartojančių ir su ŽIV gyvenančių asmenų stigmos mažėjimas.
 • Žalos mažinimas narkotikus vartojančiam jaunimui (darbas naktiniuose klubuose, festivaliuose). Studentų ir kitų asmenų įtraukimas į savanorystę, švietimas žalos mažinimo klausimais.

Mūsų vertybės

 • Empatija, tolerancija, asmens orumo išlaikymas ir stiprinimas.
 • Anonimiškumas, konfidencialumas.
 • Vadovaujamasi šūkiu – „ne bausti, o padėti“.
 • Klientai priimami tokie, kokie yra, teigiamas pokytis nėra reikalaujamas, tačiau visada laukiamas ir klientui padedama jo siekti.