Lygių įtraukimo intervencijos metodo pritaikymas žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV Kauno regione

 Projekto tikslas – sustiprinti ŽIV užsikrėtusių asmenų bendruomenę, apmokant aktyvius bendruomenės narius (“sėklas”) apie ŽIV gydymo svarbą, vaistų poveikį ir kitą svarbią informaciją. “Sėklos” įgytas žinias perteikia kitiems ŽIV užsikrėtusių bendruomenės nariams ir padeda juos įtraukti į ŽIV gydymą.

Projekto veiklos:

  • Lygių įtraukimo intervencijos metodo adaptavimas tikslinei grupei.
  • Metodo naudojimui reikalingos šviečiamosios medžiagos sukūrimas.
  • Susitikimai ir surengti mokymai ŽIV užsikrėtusių asmenų bendruomenės nariams (“sėkloms”).
  • Lygių įtraukimo intervencijos metodo naudojimas per “sėklas”.
  • Projekto rezultatų rinkimas ir vertinimas.

Projektas finansuojamas ViiV Healthcare lėšomis.

Šviečiamosios medžiagos pavyzdys