Žemo slenksčio paslaugų stiprinimas Kauno ir Jonavos savivaldybėse bei paslaugų plėtra jaunimui – 2024

Projekto tikslas – stiprinti žalos mažinimo paslaugas didinant projekto tikslinės grupės (paslaugų gavėjų – PG) ir jų apsilankymų skaičių ŽSP kabinete, pasiekti tuos tikslinių grupių atstovus, kurie dėl įvairių priežasčių dar nesilanko kabinete pasitelkant ir toliau plėtojant mobilias paslaugas Kauno ir Jonavos savivaldybėse.

Atsižvelgiant į naujų psichoaktyvių (rekreacinių) medžiagų vartojimo augimą jauname amžiuje, plėsime stacionarias ŽSP stacionariame kabinete teikiant konsultacijas ir informacinius leidinius apie psichoaktyvias medžiagas, dalinsime žalos mažinimo priemonių rinkinius (saugesnio uostymo rinkinius, želatinos/ veganiškas kapsules ir kt. pagal poreikį). Siekiant tikslingai įvykdyti prevencines akcijas bus pasitelkiami specialistai (švietėjai iš jaunų žmonių) išlaikant „lygus-lygiam“ principą, kuris leis pasiekti jaunus žmones ir užmegzti pozityvius ryšius su jais. Taip pat šie renginiai bus skirti kovai su stigma ir diskriminacija dėl narkotikų vartojimo, perdozavimo, psichikos sveikatos, seksualumo ir kitomis su jaunimu susijusiomis temomis. Be to, reguliariai vykdysime šviečiamąją ir informacinę informacijos sklaidą apie naująsias psichoaktyvias medžiagas, žalos mažinimą socialiniuose tinkluose.

Projekto uždaviniai:

  • Didinti ŽSP kabineto naujų PG lankytojų skaičių.
  • Didinti vienkartinių žalos mažinimo priemonių (švirkštų, adatų, švirkštimosi indų, ir kt.) kiekį ir įvairovę.
  • Didinti tikslinės grupės ir kitų, riziką užsikrėsti turinčių asmenų, ištyrimą dėl ŽIV greitaisiais atrankiniais testais.
  • Plėtoti mobilių ŽSP kokybę.
  • Užtikrinti maisto paketų ir higienos priemonių dalijimą tikslinės grupės atstovams kiekį ir įvairovę.
  • Įgyvendinti ne mažiau dvi švietėjiškas prevencines akcijas jaunimui.
  • Parengti ir vykdyti informacijos sklaidą apie naująsias psichoaktyvias medžiagas.

Projekto vertė – 100 921 eur.

Projektas vykdomas – 2024 m.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto partneris – Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Paramos fondas „RIGRA“ nuo 2021 m. teikia stacionarias ŽSP narkotines ir psichotropines medžiagas vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems; motyvuoja ir įgalina ŽSP kabineto tikslinės grupės atstovus gydytis dėl ŽIV, HCV, priklausomybės ligų bei skatina keisti gyvenimo būdą; bendradarbiauja su kitomis socialinėmis bei gydymo įstaigomis; dalyvauja paramos maistu rinkimo akcijose, kurį dalina motyvuotiems keisti gyvenimo būdą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims ir išvežiojama sunkiai judantiems sveikstantiems tikslinės grupės asmenims ir jų šeimos nariams.