Nieko apie mus, be mūsų!

Projekto nr. K1-O4-PK-V-221

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Įžanga

Lietuvoje priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys (toliau – PNA), turi psichosocialinių bei sveikatos problemų, nėra tinkamai atstovaujami vietiniame ir valstybiniame lygmenyse. PNA problemos sprendžiamos chaotiškai, neįsiklausant į bendruomenės nuomonę bei tikruosius poreikius, primetant problemų sprendimo būdus „iš viršaus“. Dėl institucijų ir PNA bendradarbiavimo trūkumo, problemos nėra sprendžiamos savalaikiai bei kokybiškai, pažeidinėjamos PNA teisės. Visa tai vyksta, kadangi nėra stiprios PNA bendruomenės, įgalintos savo problemų advokacijai.

Poveikio srities iššūkiai

Parengti pažeidžiamus asmenis ginti savo bendruomenės poreikius ir interesus, įtraukti į savo bendruomenės poreikių advokaciją, įgalinti pažeidžiamas grupes ir joms atstovaujančias ir gina jų interesus PVO. Siekti, kad visuomenė geriau pažintų pažeidžiamas grupes, suprastų jų poreikius ir paskatinti pripažinimą.

Tikslas

Suburti ir įgalinti Lietuvos PNA bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

Tikslinės projekto grupės

Priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys dėl priklausomybės turintys įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų, priklausomos nuo narkotinių medžiagų moterys ir PNA artimieji.

Problemos sprendimas ir rezultatai

 • Siekdami išsiaiškinti tikslinių grupių realius poreikius regionuose, pakviesime  į fokus-grupes problemų aktualizavimui (rezultatai).
 • Organizuosime pagal poreikį fokus grupes PN moterims ir PNA artimiesiems.
 • Pagal realius rezultatus parengsime 5 advokacijos planus ir pristatysime tikslinėms grupėms. 
 • PNA pradžios etape susiburs į 5 atskiras regionines iniciatyvines grupes, kurios reguliariai susitikinės „advokaciniuose susitikimuose“. Ten gaus profesionalią pagalbą bei palaikymą, sukurs komunikacijos sistemą FB.
 • Tikslinių grupių lyderiai, dalyvaudami  įvairiuose komunikacijos, advokacijos, lyderystės, komunikacijos FB mokymuose, įgis profesionalių žinių, išmoks ištransliuoti savo poreikius bei teises.
 • Dalyvaudami 2 advokacijos akcijose, PNA sustiprės kaip bendruomenė.
 • Visuomenė bus informuojama apie projekto veiklas, PNA pokyčius (jautrinama) – mažės stigma.
 • Stigmą mažins ir darbas su žiniasklaida 5 regionuose. Padedami ekspertų, bendruomenės lyderiai dalyvaus »apskrito stalo« diskusijose su savivaldos bei kt. institucijų atstovais 5 savivaldybėse, ištarnsliuos specifines regionams būdingas bendruomenės problemas, diskutuos apie problemų sprendimo būdus.
 • PNA bendruomenės parengs 1 bendrą advokacinį raštą LR valdžios institucijai, PNA lyderiai dalyvaus įteikime. Sukurs komunikacijos sistemą FB (1 uždara ir 1 atvira), kur aktualizuos PNA problemas, ieškos sprendimo būdų, informuos apie veiklas PNA tėvus, artimuosius, visuomenę.
 • PNA bus įgalinti, atsiras prielaidos susiburti į stiprią bendruomenę, turinčią savo lyderius, pakankamai advokacijos žinių bei gebėjimų, žinančią savo narių poreikius ir gebančią spręsti savo problemas vietiniu bei valstybiniu lygmenimis.
 • Partnerių atstovai dalyvaus įvairiuose mokymuose, konsultuosis NVO stiprinimo klausimais, todėl ateityje efektyviau dirbs pažeidžiamų grupių labui.

FACEBOOK GRUPĖ “NIEKO APIE MUS, BE MŪSŲ!” skirta suburti ir įgalinti priklausomus nuo psichoaktyvių medžiagų asmenis, jų artimuosius ir visus, kurie dėl priklausomybės turi ar turėjo įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų. Mūsų tikslas – paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

1. Plakatas “Baudos, persekiojimas, kalėjimas – nepadeda ir negydo priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų”
2. Plakatas “Baudos, persekiojimas, kalėjimas – nepadeda ir negydo priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų. Palaikyti.Bausti negalima”
 

Projekto aprašymas anglų kalba – https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-ACTIVECITIZENS-0039