Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno savivaldybėje – 2022

Projekto tikslas – žemo slenksčio paslaugų (ŽSP) kokybės, spektro ir/ar aprėpties gerinimas Kauno savivaldybėje, siekiant sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusią žalą.

Paramos fondo “RIGRA” uždaviniai: 

  • didinti ŽSP kabineto lankytojų skaičių;
  • didinti išduodamų vienkartinių švirkštimosi priemonių kiekį;
  • didinti ištyrimų greitaisiais atrankiniais ŽIV testais skaičių;
  • plėsti ištyrimų atrankiniais greitaisiais testais spektrą (hepatito B, sifilio, tuberkuliozės testai);
  • apmokyti “lygus-lygiam” savanorius mobilių paslaugų teikimui;
  • didinti ŽSP kabinete ir už jo ribų suteikiamų konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų skaičių.

Žemo slenksčio kabinetų darbuotojų intervizija

Projekto vertė – 72 000 eurų.

Projektas vykdomas 2022 m.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto partneris – Respublikinis priklausomybės ligų centras (RPLC).