2018 Balt-CAB-2

Balt-CAB-2

Kaunas, 2018/10/02-04

Baltijos šalių bendruomenės patariamosios tarybos (BaltCAB-2) susitikimas įvyko spalio 2-4 dienomis Kaune, kurį organizavo Paramos fondas “RIGRA”.

Renginio partneris – farmacijos kompanija “Gilead Sciences Poland”, rėmėjas – UAB “AbbVie” Lietuva, techninę pagalbą suteikė “International Treatment Prepardness Coalition in Eastern Europe and Central Asia” (ITPCru).

Susitikime dalyvavo aktyvistai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos, renginį moderavo bei patirtimi dalinosi ekspertai iš ITPCru.

Susitikimas įvyko svarbiu Baltijos šalims metu – Latvijoje jau nuo metų pradžios lėtinio virusinio hepatito (HCV) gydymui pradėtas taikyti pangenotipinis medikamentas Epclusa, Estijoje HCV gydymui pradėtas naudoti medikamentas Maviret, kuris planuojamas pradėti naudoti šios ligos gydymui artimiausiu metu ir Lietuvoje.

Nuo pirmojo BaltCAB susitikimo, vykusio 2015 m., ŽIV infekcijos gydyme įvyko teigiami pokyčiai – Baltijos šalys atsisako anksčiau naudotų medikamentų ir naudoja gydymo schemas taikant Dolutegravir, Raltegravir, Darunavir, Rilpivirin preparatus. Gydymas pinga dėl to, kad vis dažniau skiriami generiniai preparatai, kurių gamintojai konkuruoja tarpusavyje. Šiuo metu visose šalyse jau taikomas principas “testuok ir gydyk”, bet vis dar egzistuoja bendra visoms 3 šalims problema – nepakankamas finansavimas vaistų įsigijimui tiek gydant ŽIV, tiek lėtinį HCV. Dėl šios priežasties, pradedant ŽIV gydymą šalyse yra sukurti reguliavimo mechanizmai skiriant progresyvias gydymo schemas – visur gydymas pradedamas Efavirenz su generiniais kombinuotais preparatais, o lėtinio hepatitio HCV gydymas – tik nustačius kepenų fibrozės žymius pakitimus. Šalyse vis dar nepasiekiami medikamentai su Tenofoviro alafenamidu, todėl kad reguliavimo mechanizmais vertinamas tik virusologinis efektyvumas, o ne medikamento saugumas pacientui.

Aktyvistai pristatė savo šalių epidemiologinę padėtį, svarbiausias gydymo prieinamumo problemas, pasidalino savo šalių patirtimi gydant ŽIV ir HCV, atliko savo šalių medikamentų rinkų analizę. Buvo pravesti mokymai apie originalius ir generinius vaistus, jų veiksmingumą, saugumą ir kokybę. Apžvelgtos dabartino gydymo rekomendacijos ir gydymo gairės, palyginta šalių klinikinė praktika. Apie šalių praktiką ir galimybę gauti gydymą buvo diskutuota ir su farmacijos kompanijų “Gilead Sciences” ir “AbbVie” atstovais. Be to, aktyvistai pasikeitė nevyriausybinių organizacijų socialinio darbo ir metodo „lygus-lygiam“ taikymo patirtimi. Buvo kalbama apie tai, kas neigiamai įtakoja ŽIV gydymą – stigmą, kuri dažnai būna dviguba (asmuo gyvena su ŽIV ir tuo pačiu metu yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų vartojimo), bei pacientų vidinę stigmą.

Susitikimo metu buvo priimti šie sprendimai: išrinkti šalių ekspertus gydymo prieinamumo didinimo klausimams spręsti; sukurti greito reagavimo į ūmias aštrias problemas pastoviai veikiančią tarptautinę ŽIV ir HCV ekspertų darbo grupę; užmegzti dialogą tarp bendruomenių, farmacijos įmonių ir šalių valstybinių institucijų, reguliuojančių gydymo mechanizmus, atstovų. Taip pat, prašyti kolegų iš ITPCru techninės pagalbos, sprendžiant įvairius su ŽIV ir HCV gydymu susijusius klausimus bei organizuoti nuolatinius mokymus pradedantiesiems aktyvistams.