Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste – 2020-2022

Kauno savivaldybė kartu su partneriu Paramos fondas “RIGRA” nuo 2020 m. pradžios įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“, dalinai finansuojamą Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).

Projekto tikslas – teikti kompleksines narkotikų žalos mažinimo paslaugas, siekiant:

  •  mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp narkotikus vartojančių asmenų bei jų aplinkoje;
  •  gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą problemiškai narkotikus vartojantiems asmenims.

Įgyvendinant projektą tikimasi padidinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems įvairiomis psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę, taip mažinant narkotikų žalą.

Projekto vertė – 159 597,48 eurų

Projekto trukmė – nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. pab.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Žemo slenksčio paslaugų teikimas