Padėka akcijos “Palaikyti. Bausti negalima” dalyviams

Dėkojame visiems, prisijungusiems prie Paramos fondo “RIGRA” inicijuotų renginių “Palaikyti. Bausti negalima” (angl. Support. Don’t Punish)! Jūsų palaikymo dėka esame pasaulinės iniciatyvos dalis. Visi kartu mes galime daugiau!

Birželio 25 d. akcija vyko prie Respublikinio Priklausomybės Ligų centro Kauno filialo.

Birželio 27 d. diskusijai apie nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimą Paramos fondo “RIGRA” žemo slenksčio paslaugų centre susitiko Lietuvos psichoaktyvių medžiagų vartotojų iniciatyvinės grupės nariai, mūsų darbuotojai ir draugai.

Tęsiant iniciatyvų ciklą, vyko susitikimas mūsų ir mūsų klientų problemoms aptarti su Seimo nariu Mariumi Matijošaičiu ir Seimo nario patarėja Ligita Šapranavičiūte iš Laisvės partijos. Paramos fondas “RIGRA” palaiko šiuo metu LR Seime svarstomą dekriminalizacijos įstatymų projektą. Mes už prieinamą visapusišką (psichosocialinę ir medicininę) pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

Taip pat, dėkojame Alytaus savitarpio pagalbos grupės nariams už iniciatyvas ir bendradarbiavimą.

“Support. Don’t Punish” – pasaulinė akcija, skirta plėtoti narkotikų prevencijos politiką, gerinant žalos mažinimo programas narkotikų vartotojams, vykdant informacijos sklaidą ir didinant visuomenės sąmoningumą. Mes įsitikinę, kad „kova su narkotikais“, pagrįsta bausmėmis, yra neefektyvi, kadangi įkalinimas negydo. Akcijos tikslas – diskutuoti ir stiprinti politikų ir bendruomeninių organizacijų atstovų bendradarbiavimą, atkreipiant dėmesį ne į baudimą, o į prieinamą visapusišką (psichosocialinę ir medicininę) pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

Dalyvavimas “Support. Don’t Punish” akcijoje yra Aktyvių piliečių fondo projekto dalis, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.