Bendrauti ir bendradarbiauti, nes kartu galime daugiau ir geriau!

Kartu su Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus, NVSC Kauno departamento atstovais bei Kauno socialinės reabilitacijos centro vadovu diskutavome apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo aktualijas Kauno mieste.

  • Žalos dėl minėtų medžiagų vartojimo ir jo pasekmių mažinimui būtinas įstaigų ir žmonių bendradarbiavimas ir tai yra viso Kauno miesto reikalas.

  • Sutarėme, kad anonimiškos Paramos fondas „Rigra“ Žemo slenksčio paslaugos yra būtinos kaip pradinis etapas priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų asmenims.

  • Didelį dėmesį diskusijai skyrėme jaunimui, todėl ŽSK gali teikti konsultacijas apie žalos mažinimą ir vartojimo pasekmes jaunimui. Be to, Kauno socialinės reabilitacijos centro “Tėvo namai” vadovas papasakojo apie darbą su jaunimu taikant naujus darbo modelius.

BENDRAUDAMI IR BENDRADARBIAUDAMI MES STIPRESNI!