Projekto “Nieko apie mus, be mūsų!” diskusijų dalyviai išreiškė savo problemas ir poreikius

10-ies fokus grupių dalyviai (priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys, jų artimieji, paslaugas teikiančių savivaldybių įstaigų ir reabilitacijų centrų darbuotojai) iš 5-ių savivaldybių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus ir Kėdainių) išskyrė problemas ir poreikius dėl priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų gydymo, teikiamų paslaugų (ne)prieinamumo ir situacijos gerinimo galimybių.

Apibendrintai galime išskirti kelias sritis:

• struktūriškai prieinamos paslaugos tampa žmogiškai nepasiekiamos; tyrimų, dokumentų, pažymų ir kitų perteklinių įstaigų ir jų kabinetų varstymo gausa – mažina motyvaciją gydytis nuo priklausomybės ligos; be to rajonuose esantys psichikos sveiktos centrai gali vykdyti pakaitinės terapijos programas, tačiau „įstaigos nenori nešvarių, negražių, probleminių pacientų“, todėl pacientui reikia kasdien važiuoti į artimiausią rajono centrą, nors transporto išlaidos nekompensuojamos;

• žmogiškieji faktoriai, tokie, kaip patyčios, apkalbos, pasišaipymai – kitiems sukelia pačias tikriausias kančias ir nepadeda nei sveikti, stiprėti, ne atrasti motyvacijos keistis. „Prikabintos etiketės“, stigma dėl elgesio ligos ilgai lydi tiek besigydančius, tiek sveikstančius, dėl to reintegruotis į visuomenę, darbo rinką būna sunku. Panašios „etiketės“ priskiriamos ir priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų artimiesiems, kuriems taip pat trūksta pagalbos;

• jei pakaitinės terapijos reikia laukti, – siūloma pradėti įvadinę/ motyvacinę programą, o sveikatos ir socialinius dokumentus sutvarkyti jau esant programoje;

• tiek pažeidžiamos grupės, tiek socialiniai darbuotojai nežino apie naujoves dėl socialinių lengvatų galimybių (socialinio būsto, pašalpų, kompensuojamų paslaugų), užimtumo tarnybos siūlomų paslaugų, nes įstaigos nesidalina informacija.

Diskusijų dalyviai taip pat papasakojo ir sėkmingų sveikimo, grįžimo į šeimą, gyvenimą, integracijos į visuomenę istorijų, ir apie jas rašysime. O jei pažįsti asmenį ar žinai sėkmingą istoriją – pasidalink. Prisijunk prie FB grupės: fb.com/groups/niekoapiemusbemusu

Projekto „Nieko apie mus, be mūsų!” tikslas – išklausyti bendruomenės poreikius ir įtraukti juos į paslaugų prieinamumo gerinimo iniciatyvas. Projektu siekiame, kad pažeidžiami asmenys ir jų artimieji gintų savo interesus ir poreikius, o visuomenė geriau pažintų ir pripažintų priklausomybės ligą, o ne baustų asmenis dėl jų ligos! Susitikimų  su savivaldybių atstovais dar bus, todėl sekite naujienas. O daugiau apie pramos fondo „Rigra“ teikiamas paslaugas galite sužinoti: https://rigra.lt/#Apiemus

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.