“RIGRA” soc. paslaugų centre vyko Žemo slenksčio darbuotojų intervizija

Rugsėjo 5 d. Paramos fondo “RIGRA” socialinių paslaugų centre vyko antroji šiais metais Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) organizuojama žemo slenksčio kabinetų darbuotojų intervizija. Susirinko darbuotojai iš keturių miestų: Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Mažeikių. Užsiėmimą vedė Dr. Loreta Stonienė, RPLC Kauno filialo direktorė. 

Susitikimo metu buvo aptartos kabinetų problemos ir iššūkiai, pasidalinta patirtimi ir gerąja praktika. Darbuotojai vieni iš kitų gavo naudingų patarimų, kuriuos galimai panaudos savo darbo praktikoje. 

Dėkojame dalyviams ir organizatoriams bei laukiame kitų susitikimų!