TV3 žurnalistai klausė, kada bus atidaryti perdozavimo prevencijos kambariai

Seime kilus diskusijoms apie atnaujintą Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašą, kuriame numatyta galimybė diegti naujovę Lietuvoje – perdozavimo prevencijos kambarius, TV3 žinių žurnalistai atvyko į Paramos fondo „Rigra“ socialinių paslaugų centrą paklausti nuomonės apie planuojamą diegti paslaugą.

Reportažą galite rasti čia: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/priklausomybiu-turintiems-zmonems-specialus-kambarys-cia-saugiai-susileistu-dozes-n1135286

Perdozavimo prevencijos kambariai nėra naujiena pasaulyje. Pirmas toks kambarys buvo atidarytas dar 1986-ais metais Berno mieste, Šveicarijoje, vėliau – Vokietijoje, Nyderlanduose, Kanadoje ir kitose šalyse.

Perdozavimo prevencijos kambaryje dirba sveikatos priežiūros specialistai ir socialiniai darbuotojai. Į jų funkcijas įeina šios pareigos:

  • prižiūrėti, kad švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartotojai nepatirtų perdozavimo, o jeigu to nepavyksta išvengti – suteikti pagalbą perdozavimo atveju, t.y. suleisti opioidų priešnuodžio naloksono, prireikus – suteikti kitą būtinąją pirminę pagalbą;
  • informuoti apie priklausomybių gydymą, motyvuoti vartotojus keisti savo gyvenimo būdą, siekti gydymo;
  • suteikti kitą socialinę pagalbą, pvz. tarpininkauti tarp vartotojo ir įvairių institucijų.

Perdozavimo prevencijos kambariuose užtikrinama, kad švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartotojas visada naudotųsi tik steriliais švirkštais ir adatomis, o panaudotos priemonės būtų iš karto saugiai surenkamos. Taip užkertamas kelias ŽIV, hepatito C ir kitų infekcinių ligų plitimui.

 

Mes, Paramos fondas “RIGRA”, jau daugiau nei dešimtmetį vykdome žalos mažinimo veiklas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Kaune mieste, teikiame pagalbą socialinę atskirtį turintiems asmenims, padedame jiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis, nes norime padėti, o ne bausti. Pagalba prasideda nuo pokalbio ir abipusio pasitikėjimo tarp darbuotojo ir priklausomybės liga sergančio kliento.