Geriau žmogų turėti gydyme, nei gatvėje

“Geriau žmogų turėti gydyme, nei gatvėje” – tai buvo akcentuojama vykusioje diskusijoje Alytaus miesto savivaldybėje birželio 1 d., tęsiant projekto “Nieko apie mus, be mūsų!” veiklas.

Priklausomybei nuo opioidų pakaitinio gydymo metadonu taikymas yra nauja tiek sveikatos sistemai, tiek visuomenei bendrai. Dabar dėl perteklinių dokumentų, bereikalingų komisijų, bereikalingų reikalavimų – eilę metų nesprendžiama paprasto gydymo prieinamumo problemos. Pakaitinė terapija metadonu (t.y. gydymo programa) yra kompleksinė programa, kuri palaipsniui padeda psichoaktyvias medžiagas vartojančiam asmeniui spręsti socialines, sveikatos ir teisines problemas, būti visuomenės dalimi, būti naudingu ir reikalingu sau, artimiesiems, darbdaviui, kaimynui. Be to, gydymas pakaitine terapija yra ir prevencija dėl ŽIV ar hepatito C, kurių gydymas valstybei kainuoja dešimteriopai daugiau nei gydymas metadonu.

Paramos fondas “RIGRA” iniciavo susitikimus su Alytaus savivaldybės įvairių institucijų atstovais siekiant pagerinti darbuotojų žinias ir sąmoningumą sprendžiant socialiai pažeidžiamų žmonių problemas. 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.