Projekto “Nieko apie mus, be mūsų” dalyvių išvažiuojamoji stažuotė Estijoje

Projekto “Nieko apie mus, be mūsų” dalyviai birželio 6-10 d. lankėsi Estijoje ir kartu su Estijos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovais bei ŽIV sergančius asmenis vienijančiomis organizacijomis dalinosi patirtimi vykdant veiklas dėl švirkščiamųjų narkotikų vartojimo problemų sprendimo, žalos mažinimo, integracijos į gydymą, įgalinimo visuomenėje galimybių ir pan.

Išplėtotas švirkščiamųjų narkotikų vartotojų pagalbos organizacijų įsitraukimas ir bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis tinklas Estijoje per kelerius metus padarė poveikį ŽIV infekcijos plitimo sumažėjimui, pagerėjo asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, socialinė integracija, o nuolatinė švietėjiška veikla ir informacijos sklaida visuomenei pagerino požiūrį į priklausomus nuo švirkščiamųjų narkotikų vartojimo bei ŽIV užsikrėtusius asmenis.

Stažuotės metu bendravome su švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bendruomenių atstovais, išklausėme jų problemas, diskutavome su paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais. Džiugiai nustebino, kad nemedicininiuose pagalbos kabinetuose dirba ir medicinos darbuotojai, ir psichologai, o valstybės patvirtinta „lygus-lygiam“ konsultantų mokymo programa įgalina įdarbinti pasveikusius nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo asmenis, kurie vėliau padeda kitiems klientams ar jų šeimos nariams sveikti bei siekti pagalbos.

Taip pat, bendraujant su Estijos Sveikatos plėtros instituto atstovais sutarėme, kad gydymas nuo priklausomybės dėl psichoaktyvių medžiagų yra sveikatos apsaugos sistemos sritis, tačiau „slenksčiai“, kurie trukdo gauti gydymą ir pagalbą yra ir socialinės sistemos spragos, todėl būtinas šių institucijų bendradarbiavimo plėtojimas.

Už pagalbą ir suteiktas žinias bei patirtį dėkojame:

  • Lunest – Estijos švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir ŽIV sergančių vienijančiai organizacijai ir jos vadovei Jelenai Antonovai.
  • Convictus Estonia, Estijos Sveikatos plėtros institutui (Tervise Arengu Institut)
  • Psichikos sveikatos klinikai – ReCuro Estonia
  • Žemo slenksčio kabinetui (Me Aitame Sind)
  • Estijos ŽIV užsikrėtusius asmenis vienijančiai organizacijai – EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik
  • Komandai SÜTIK LUNEST ir kt.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.