Ne bausmės, o palaikymas padeda kovoti su priklausomybe

“Palaikyti. Bausti negalima” (angl. Support. Don’t Punish) – tokiu šūkiu siekiame atkreipti dėmesį į nuo narkotinių medžiagų priklausomų asmenų problemas. Mes įsitikinę, kad bausmėmis grįndžiama „kova su narkotikais“, yra neefektyvi, o įkalinimas negydo. Pagalba, palaikymas duoda daug didesnę naudą ir padeda kovoti su priklausomybe.

Birželio 21 d. Paramos fondo “RIGRA” socialinių paslaugų centre, kartu su Kauno miesto socialinių paslaugų centro nakvynės namų „Caritas“ dienos užimtumo centru, susitikome su buvusiais narkotikų vartotojais ir kolegomis iš kitų socialinių įstaigų. Aptarėme veiksmingus pagalbos būdus, buvo pasidalinta asmenine patirtimi. “RIGRA” darbuotojai pristatė komandiruotės Estijoje metu pamatytą gerąja kaimyninės šalies praktiką žalos mažinimo srityje. Renginio pabaigoje susibūrėme bendrai nuotraukai. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems akcijos dalyviams.

“Support. Don’t Punish” – pasaulinė akcija, skirta plėtoti narkotikų prevencijos politiką, gerinant žalos mažinimo programas narkotikų vartotojams, vykdant informacijos sklaidą ir didinant visuomenės sąmoningumą.  Akcijos tikslas – diskutuoti ir stiprinti politikų ir bendruomeninių organizacijų atstovų bendradarbiavimą, atkreipiant dėmesį ne į baudimą, o į prieinamą visapusišką (psichosocialinę ir medicininę) pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.